O sbírce

Transparentní účet sbírky


Text

Husitské varhany

 

 

je název veřejné sbírky, kterou vyhlásila Církev československá husitská v Klatovech od  1.9.2016 na opravu dlouhodobě nefunkčního varhanního nástroje, umístěného ve Sboru Dr. Karla Farského na Dukelské ulici. Cílová částka potřebná na generální rekonstrukci byla podle odborného posudku varhanáře Petera Nožiny vyčíslena  na 402 152,-Kč bez DPH. Dvoumanuálový nástroj postavila v polovině minulého století kutnohorská firma Organa, oprava zahrnuje celkovou konzervaci nástroje proti škůdcům, výměnu výpustných míšků, vyčištění a opravu píšťal, vzdušnic, hracího stolu a varhanní skříně, poté závěrečné naladění. Cílová částka první etapy opravy činí 119 811,-Kč. Příspěvek do veřejné sbírky v hodnotě 30 000,- Kč poskytla v květnu 2017 klatovská radnice, díky němuž bylo možné zahájit první etapu opravy.   Počátečními dary přispěli vedle plzeňského biskupa CČSH Filipa Štojdla také Apoštolská církev v Beverwijku v Holandsku, již neexistující vokální sbor Canticorum z Plzně, který zde v kostele koncertoval při Noci kostelů 2016, Česká spořitelna a.s. a pan Jiří Sieger z Červeného Hrádku.  Za tyto první vklady srdečně děkujeme a věříme, že se dílo časem podaří. V roce 2018 probíhá první etapa opravy.

V kostele na Dukelské ulici jsou v rámci veřejné sbírky naplánovány na rok 2018 benefiční koncerty a vernisáž dětského výtvarného umění Základní umělecké školy J. Kličky Klatovy, koncert dětských pěveckých sborů, skupiny Elias, veřejné bubnování atd. Pozvánky na všechny akce budou zveřejňovány na stránkách www.klatovske-varhany.cz, v klatovském kulturním přehledu a prostřednictvím regionální televize Filmpro. Chceme také požádat instituce, firmy i jednotlivce, kteří mají možnost a vůli finančně přispět na tento projekt, aby tak učinili na transparentní účet veřejné sbírky „Husitské varhany“ č. 115-2688330217/0100. Do zprávy pro příjemce prosíme vyplňte jméno nebo název darujícího subjektu kvůli identifikaci plateb. Všem dárcům  patří velké poděkování.