Oprava nástroje

Probíhá 2. etapa opravy

Dne 31. 5. byla zahájena 1.etapa generální opravy varhan v husitském kostele v Klatovech. Díky veřejné sbírce bylo během dvou let  vybráno přes 200 000,-Kč.

Opravy se ujal mistr varhanář Peter Nožina – Restaurování a opravy varhanních nástrojů Nahoruby.

Došlo k demontáži píšťal na 1. manuálu, vyjmutí míškových komponentů a jejich odvozu do varhanářské dílny k překožení.

Demontované píšťaly jsou deponovány na kůru kostela, kde je možné si je prohlédnout v rámci Noci kostelů, případně dalších kulturních akcí.

Všem dárcům ze srdce děkujeme a věříme, že se dílo podaří, aby překrásný zvuk píšťal znovu zazněl v plné kráse pro potěchu duší obyvatel klatovského regionu i k oslavě paní hudby-jedné z tváří Božího milosrdenství.

K 31.12.2018 byla první etapa dokončena.

V roce 2019 probíhá etapa druhá.