Kontakty

 

Tomáš Procházka (vedoucí projektu)

                                tomas.prochazka@ccsh.cz                                  

+420 601 154 720

 

Jana Marcinková Smolová (art manager)

jasmol@centrum.cz

+420 607 073 672

 

Miloš Jílek (PR support)

+420 603 837 874  

 

Náboženská obec 

Církve československé husitské v Klatovech

(provozovatel sbírky)

Dukelská 438   Klatovy 339 01

IČ: 66344441


Tiskové zprávy

Zahájena 1. etapa opravy (31.5.2017)

Dne 31.5. byla zahájena 1. etapa generální opravy varhan v husitském kostele v Klatovech díky veřejné sbírce, na které byla během pouhých 9.měsíců shromážděna částka 120 000,-Kč.

Opravy se ujal mistr varhanář Peter Nožina-Restaurování a opravy varhanních nástrojů Nahoruby. Došlo k demontáži píšťal na 1. manuálu, vyjmutí míškových komponentů a jejich odvozu do varhanářské dílny k překožení.

Demontované píšťaly jsou deponovány na kůru kostela, kde je možné si je prohlédnout v rámci Noci kostelů, případně dalších kulturních akcí, avizovaných na Facebooku @klatovskevarhany, nebo na stránkách www.klatovske-varhany.cz a dále v regionální televizi Filmpro, Klatovském deníku a plakátovacích plochách MěKS Klatovy.

Všem dárcům ze srdce děkujeme a věříme, že se dílo podaří, aby překrásný zvuk píšťal znovu zazněl v plné kráse pro potěchu duší obyvatel klatovského regionu i k oslavě paní hudby-jedné z tváří Božího milosrdenství.

Benefice (15.12.2016)

Dne 15.12.2016 se konal benefiční koncert na podporu veřejné sbírky na opravu místních píšťalových varhan v kostele Sboru Dr. Karla Farského Církve čsl. husitské v Klatovech. Ve zhruba osmdesátiminutovém programu Základní umělecké školy J. Kličky vystoupilo přes padesát účinkujících. Žesťové kvarteto na úvod, žesťový kvintet s dětským pěveckým sborem, Studentský soubor Kaňky, Smyčcový orchestr a symfonický orchestr při ZUŠ v čele s dirigentem a autorem hudby Janem Kaňkou a literárně dramatický soubor pod vedením Markéty Lukášové s doprovodem dívčí kapely Greedies. Ti všichni přinesli více než stovce návštěvníků krásný pozdně adventní umělecký zážitek s koledami, originálními interpretacemi klasických kusů a poutavým příběhem o vánoční hvězdě, který svým slovem o astronomických souvislostech Ježíšova narození doprovodil místní pan farář Tomáš Procházka. Toho večera bylo veřejnou sbírkou na opravu varhan vybráno 11 173,- Kč. Celkově je k 2.lednu 2017 na transparentním kontě a veřejné pokladně sbírky necelých šedesát tisíc korun. Do zahájení opravy varhan nám tedy chybí ještě jednou tolik, co již bylo vybráno do této chvíle. Věříme, že i s vaší pomocí se to povede a budeme moci zahájit opravu již letos. Všem návštěvníkům koncertu i dosavadním dárcům s radostným srdcem děkujeme, stejně jako všem účinkujícím za jejich čas a lásku k umění. Transparentní účet veřejné sbírky na opravu varhan je 115-2688330217/0100.

Veřejná sbírka „Husitské varhany“ (1. 9. 2016)

Husitské varhany je název veřejné sbírky, kterou vyhlásila Církev československá husitská v Klatovech od 1.9.2016 na opravu dlouhodobě nefunkčního varhanního nástroje, umístěného ve Sboru Dr. Karla Farského na Dukelské ulici. Cílová částka potřebná na generální rekonstrukci byla podle odborného posudku varhanáře Petera Nožiny vyčíslena na 402 152,-Kč. Dvoumanuálový nástroj postavila v polovině minulého století kutnohorská firma Organa, oprava zahrnuje celkovou konzervaci nástroje proti škůdcům, výměnu výpustných míšků, vyčištění a opravu píšťal, vzdušnic, hracího stolu a varhanní skříně, poté závěrečné naladění. Cílová částka první etapy opravy činí 119 811,-Kč. Jakmile sbírka dosáhne prvoetapové částky, začneme s opravou. Finanční pomoc přislíbila také klatovská radnice. Počátečními dary přispěli vedle plzeňského biskupa CČSH Filipa Štojdla také Apoštolská církev v Beverwijku v Holandsku, vokální sbor Canticorum z Plzně, který zde v kostele koncertoval při Noci kostelů 2016 a pan Jiří Sieger z Červeného Hrádku. Za tyto první vklady srdečně děkujeme a věříme, že se dílo časem podaří. V kostele na Dukelské ulici jsou v rámci veřejné sbírky naplánovány na rok 2017 benefiční koncerty a vernisáž dětského výtvarného umění Základní umělecké školy J. Kličky Klatovy, pěveckých sborů Šumavan a Prácheň a dalších hudebních těles. Pozvánky na všechny akce budou zveřejňovány v klatovském kulturním přehledu a prostřednictvím regionální televize Filmpro. Chceme také požádat instituce, firmy i jednotlivce, kteří mají možnost a vůli finančně přispět na tento projekt, aby tak učinili na transparentní účet veřejné sbírky „Husitské varhany“ č. 115- 2688330217/0100. Do zprávy pro příjemce prosíme vyplňte jméno nebo název darujícího subjektu kvůli identifikaci plateb. Všem případným dárcům patří velké poděkování. Co se týče spolupráce s veřejností, vítáme jakoukoliv aktivitu a nápady ze strany těch, kteří mají čas a vůli pomoci dobré věci. Pomoc se nemusí týkat pouze financování varhan, vítáme i řemeslnou a intelektuální invenci (klempířina, zedničina, topenařina, IT, účetnictví, daně apod.)