Na faře

Církev československá husitská v Klatovech

Bohoslužby, úřední a biblické hodiny

Pravidelné bohoslužby se konají každou neděli od 9,00 ve Sboru Dr.Karla Farského, Dukelská 438 Klatovy, v zimních měsících v modlitebně na stejné adrese, vchod z Nábřeží kpt.Nálepky

Biblické hodiny v Klatovech se konají na husitské faře podle dohody (výuka Základů víry) a ve sboru Církve bratrské v Masarykově ulici každou středu od 18.00

Úřední hodiny na faře: středa 9-16


 

Bohoslužby ve střediscích:

Domažlice, sbor ČCE, každou první neděli v měsíci od 10,30 a o svátcích

Horažďovice, Husův sbor, každou první a třetí neděli od 15,00 

Plán akcí a bohoslužeb Velikonoce 2020

 

  5.4. Květná neděle bohoslužby 9,00 Klatovy, 10,30 Domažlice, 15,00 Horažďovice

  8.4. Veřejné čtení Bible, 14,00 - 17,00 náměstí Horažďovice, ekumena

10.4. Velký pátek. Veřejné čtení Bible, 16,00 Klatovy, radnice, ekumena

12.4. Boží hod velikonoční, bohoslužby 9,00 Klatovy, 15,00 Horažďovice

13.4. Pondělí velikonoční, bohoslužby, 10,30 Domažlice

 

 

Penzion Husita

S klatovskou náboženskou obcí tradičně spjatý penzion Husita v Železné Rudě má nejen zajímavou minulost, ale nyní možná už i budoucnost. Začněme historií. Nemovitost byla konfiskátem po německém fotografovi, který zde žil před válkou. Církev přišla k této budově darem od člena církve ing. Pohla, který konfiskát v roce 1946 zakoupil, ale neměl na jeho údržbu čas a peníze a objekt daroval církvi. Od té doby slouží "Husita" jako rekreační a konferenční středisko církve. K chalupě byla záhy připojena přístavba, jejíž multifunkcí je dnes společenský sál, modlitebna či jídelna a předsíň na terasu. Budova sloužila vedle rekreačního ubytování také pro synodní setkávání kněží, k duchovním obnovám, jednáním diecézní rady a především ke konání letních diecézních táborů a setkání s dětmi. To vše je předmětem krásných vzpomínek poválečných generací věřících.
V roce 1995 se objekt dočkal vybudování sociálních zařízení na jednotlivých pokojích. Po roce 2010 byl objekt převeden do majetku diecéze. V roce 2018 byl z technických důvodů ukončen ubytovací provoz a podle usnesení diecézního shromáždění došlo k plánovaným opravám objektu, konkrétně k opravě střechy a okapů, vybudování střešních sněhových zábran a opravě klempířských prvků, dále k rekonstrukci kotelny a výměně kotlů a zařízení topného systému, k opravě podlahy v konferenčním sále, montáži sádkrokartonových podhledů a údržbě sociálních zařízení.
Diecéze však nadále není schopna ze svých zdrojů zabezpečit správce a provoz objektu, proto se přistoupilo k pronájmu objektu. Snad díky Prozřetelnosti se objevil ten správný správce a "Husita" bude pod novým jménem "Chata Belvederská" již od vánoc 2019 opět sloužit k rekreaci církvi i veřejnosti. Upřednostňují se pobyty větších skupin. V objektu proběhnou tradiční prázdninové setkání rodin s dětmi v termínech 6.-12.7. a 13.-19.7.2020.
 

Kontakt na nového správce: pan Filip Wohlgemuth, tel.739 574 349
 

 

Už nebude zatékat do kostela!

Klatovský kostel se dočkal nových oken ze západní strany od potoka. Za přispění 80 000,- Kč z havarijního fondu diecéze se podařilo zajistit výměnu starých dělených dřevěných oken,skrz které při silném dešti zatékalo do kostela. 

Sloučení náboženských obcí

Náboženská obec ve Stodě byla sloučena s náboženskou obcí Klatovy. Nadále probíhají bohoslužby v Domažlicích v evangelickém kostele první neděli v měsíci a o svátcích. Domažlická husitská komunita získala status bohoslužebného střediska.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

  

 

Bohosl                               KÁZÁNÍ, PŘEDNÁŠKY A TEXTY br.farářeTomáše Procházky