Na faře

Církev československá husitská v Klatovech

Pravidelné bohoslužby se konají každou neděli od 9,00

Biblické hodiny v pondělí od 14,30 na faře nebo podle dohody

 

Veřejné bubnování každou druhou neděli v měsíci od 17,30 (sledujte Facebook)

 

Bohoslužby v kostele o svátcích 2019

Popeleční středa 6.3. od 18,00 Svátost smíření

Květná neděle 14.4. od 9,00

Velký pátek 19.4. veřejné čtení Bible na radnici

Boží hod velikonoční, neděle 21.4. od 9,00

Slavnost seslání Ducha svatého, neděle 9.6. od 9,00

Výročí upálení M.J.Husa, neděle 7.7. od 9,00

Bohoslužby o svá

Historie

Zdejší sbor nese jméno po prvním patriarchovi československé církve Dr. Karlu Farském, narozeném 26.června 1880. Farský patřil k řadám reformního duchovenstva římskokatolické církve, které chtělo ve 20.letech minulého století uskutečnit církevní reformy. Po nezdařeném jednání s Římem zakládá klub reformních římskokatolických kněží 8.1.1920 novou církev, která dostává jméno Církev československá, doplněná v roce 1971 názvem husitská.

Klatovská náboženská obec této církve byla ustanovena při valném shromáždění 21.2.1923. Její obvod se během let postupně měnil.

Základní kámen ke stavbě tohoto sboru byl položen 14.8.1927, ale samotný sbor čekal na dostavění až do roku 1957.

Ke slavnostnímu otevření kostela došlo 11.5.1958 za účasti tehdejšího patriarchy Dr. Františka Kováře a více než 3000 lidí z Klatov a okolí. Dnes slouží kostel nejen bohoslužbám a obřadům, ale díky své vynikající akustice poskytuje kvalitní hudební a pěvecké zážitky. Jeho prostory přijímají do své náruče všechny, kteří potřebují ztišení mysli i srdce nebo holdují nevšedním hudebním zážitkům. Instalace varhan proběhla v červnu 1963. Veřejná sbírka na opravu varhan byla zahájena 1.9.2016. 1.etapa generální opravy varhan byla spuštěna 31.5.2017.

 

 

                                         TEXTY